Thiền như thế nào: Bước đầu đến với bình an

Thiền như thế nào: Bước đầu đến với bình an

Sách này nhằm mục đích giảng giải nhập môn về thiền cho những người chưa có hoặc có ít kinh nghiệm thiền tập cũng như những thiền sinh đã th... show more


Episode 1

Chương Một: Thiền là gì? 
Copy episode link

00:13:04
info

Episode 2

Chương Hai: Ngồi thiền 
Copy episode link

00:10:01
info

Episode 3

Chương Ba: Kinh hành 
Copy episode link

00:07:02
info

Episode 4

Chương Bốn: Các nguyên tắc cơ bản 
Copy episode link

00:10:21
info

Episode 5

Chương Năm: Bái lạy trong chánh niệm 
Copy episode link

00:09:18
info

Episode 6

Chương Sáu: Đời sống hằng ngày 
Copy episode link

00:12:14
info